Swift Code: CCRTIT21
Bank: Rovigobanca Credito Cooperativo Soc. Coop.
City: Rovolon
Country: Italy
Branch Code: 83D
Branch Code: H45
Branch Code: H48
Branch Code: 05F
Branch Code: D08
Branch Code: 85M
Branch Code: A10
Branch Code: D05
Branch Code: 85H
Branch Code: 23G
Branch Code: D01
Branch Code: 66G
Branch Code: 22D
Branch Code: 85B
Branch Code: 54E
Branch Code: M03
Branch Code: 76Z
Branch Code: 83F
Branch Code: 83C
Branch Code: H44
Branch Code: 84L
Branch Code: D10
Branch Code: H43
Branch Code: 85O
Branch Code: 05E
Branch Code: 05H
Branch Code: 04I
Branch Code: D07
Branch Code: 85L
Branch Code: D03
Branch Code: 76K
Branch Code: D00
Branch Code: 66F
Branch Code: 85G
Branch Code: 76G
Branch Code: 85D
Branch Code: 80N
Branch Code: 54G
Branch Code: M02
Branch Code: 83E
Branch Code: 86R
Branch Code: 84I
Branch Code: 85N
Branch Code: 05G
Branch Code: D06
Branch Code: 85I
Branch Code: 78I
Branch Code: 66E
Branch Code: 85F
Branch Code: 85C
Branch Code: 54F
Branch Code: M04
Branch Code: M01
Branch Code: 54M
Branch Code: CON
Branch Code: 97Q
Branch Code: G29
Branch Code: 45C
Branch Code: 57E
Branch Code: 91C
Branch Code: 57G
Branch Code: 57F
Branch Code: 47I
Branch Code: 47L
Branch Code: 57X
Branch Code: O04
Branch Code: 66D
Branch Code: N02
Branch Code: S01
Branch Code: 38L
Branch Code: 30E
Branch Code: 95C
Branch Code: N07
Branch Code: 84R
Branch Code: 20I
Branch Code: L07
Branch Code: E02
Branch Code: 85T
Branch Code: P03
Branch Code: G12
Branch Code: 27F
Branch Code: 14E
Branch Code: 98C
Branch Code: GPM
Branch Code: O05
Branch Code: 01D
Branch Code: G13
Branch Code: 86H
Branch Code: 94N
Branch Code: 20C
Branch Code: 04M
Branch Code: P06
Branch Code: P02
Branch Code: 84O
Branch Code: L03
Branch Code: 80H
Branch Code: 80P
Branch Code: 80M
Branch Code: C12
Branch Code: K01
Branch Code: 50M
Branch Code: G14
Branch Code: 77D
Branch Code: K02
Branch Code: 66C
Branch Code: G07
Branch Code: 84H
Branch Code: 04R
Branch Code: R01
Branch Code: 57B
Branch Code: H46
Branch Code: H41
Branch Code: G20
Branch Code: 80C
Branch Code: 01F
Branch Code: 97M
Branch Code: H03
Branch Code: 97C
Branch Code: H02
Branch Code: A08
Branch Code: 76X
Branch Code: H25
Branch Code: H27
Branch Code: H33
Branch Code: H35
Branch Code: 94B
Branch Code: A05
Branch Code: 47P
Branch Code: 94F
Branch Code: 94H
Branch Code: 95D
Branch Code: 47N
Branch Code: 94E
Branch Code: H22
Branch Code: A04
Branch Code: A03
Branch Code: 95I
Branch Code: 85V
Branch Code: C13
Branch Code: 05C
Branch Code: H39
Branch Code: H34
Branch Code: M05
Branch Code: 84C
Branch Code: D11
Branch Code: 73M
Branch Code: 99D
Branch Code: 97F
Branch Code: 03H
Branch Code: 54B
Branch Code: H24
Branch Code: 34F
Branch Code: 11B
Branch Code: 10B
Branch Code: F10
Branch Code: C14
Branch Code: 77B
Branch Code: G23
Branch Code: L06
Branch Code: H19
Branch Code: 85Y
Branch Code: 91E
Branch Code: 38H
Branch Code: 73B
Branch Code: K17
Branch Code: 72E
Branch Code: 38F
Branch Code: 38I
Branch Code: G03
Branch Code: 72F
Branch Code: 85X
Branch Code: 50H
Branch Code: 38M
Branch Code: 01I
Branch Code: 96D
Branch Code: 15B
Branch Code: 23C
Branch Code: 48C
Branch Code: 99F
Branch Code: N13
Branch Code: C27
Branch Code: Q04
Branch Code: 50I
Branch Code: Q01
Branch Code: 99M
Branch Code: C29
Branch Code: 86B
Branch Code: 47D
Branch Code: H07
Branch Code: 05M
Branch Code: C15
Branch Code: 57M
Branch Code: 04W
Branch Code: 50G
Branch Code: H37
Branch Code: 45E
Branch Code: O12
Branch Code: O06
Branch Code: K19
Branch Code: 85U
Branch Code: 54H
Branch Code: A13
Branch Code: 97O
Branch Code: R02
Branch Code: 20Q
Branch Code: 34I
Branch Code: 30F
Branch Code: 26B
Branch Code: G10
Branch Code: 78D
Branch Code: 50L
Branch Code: 97H
Branch Code: 73O
Branch Code: G24
Branch Code: 01L
Branch Code: K03
Branch Code: K04
Branch Code: B05
Branch Code: 23D
Branch Code: 92C
Branch Code: K25
Branch Code: 05L
Branch Code: 03M
Branch Code: 14B
Branch Code: 73N
Branch Code: 27G
Branch Code: N15
Branch Code: 78F
Branch Code: 47F
Branch Code: H15
Branch Code: 73C
Branch Code: 73D
Branch Code: 54C
Branch Code: 76S
Branch Code: 98G
Branch Code: 43I
Branch Code: K16
Branch Code: L01
Branch Code: H16
Branch Code: 99P
Branch Code: H08
Branch Code: 20G
Branch Code: 20M
Branch Code: G22
Branch Code: 06E
Branch Code: H23
Branch Code: 20U
Branch Code: 05I
Branch Code: 67F
Branch Code: 96E
Branch Code: C16
Branch Code: D76
Branch Code: 99E
Branch Code: G25
Branch Code: 96C
Branch Code: 07B
Branch Code: 73G
Branch Code: 94O
Branch Code: 15F
Branch Code: 67B
Branch Code: 05B
Branch Code: H47
Branch Code: 43D
Branch Code: 34M
Branch Code: 04C
Branch Code: 43Q
Branch Code: 27C
Branch Code: O02
Branch Code: H09
Branch Code: D02
Branch Code: D09
Branch Code: P01
Branch Code: K05
Branch Code: 37E
Branch Code: 99G
Branch Code: 20L
Branch Code: 38D
Branch Code: 96F
Branch Code: 92B
Branch Code: 30G
Branch Code: K20
Branch Code: 72L
Branch Code: N04
Branch Code: 85Z
Branch Code: F05
Branch Code: 76H
Branch Code: 60C
Branch Code: 76Y
Branch Code: 76Q
Branch Code: 57C
Branch Code: 76R
Branch Code: 37F
Branch Code: 76W
Branch Code: 76D
Branch Code: 76E
Branch Code: 76F
Branch Code: 03P
Branch Code: 92M
Branch Code: 31B
Branch Code: 23B
Branch Code: 76L
Branch Code: 57I
Branch Code: 76M
Branch Code: 76T
Branch Code: 76B
Branch Code: BCK
Branch Code: 84G
Branch Code: S02
Branch Code: H29
Branch Code: 99H
Branch Code: 73E
Branch Code: 57Y
Branch Code: 43P
Branch Code: 15G
Branch Code: 27H
Branch Code: 78H
Branch Code: L02
Branch Code: G15
Branch Code: R04
Branch Code: N01
Branch Code: 43L
Branch Code: NEF
Branch Code: O07
Branch Code: 98D
Branch Code: G05
Branch Code: 04E
Branch Code: 03Q
Branch Code: 30B
Branch Code: 03N
Branch Code: 05Q
Branch Code: 92D
Branch Code: K06
Branch Code: 84P
Branch Code: G16
Branch Code: N06
Branch Code: 23E
Branch Code: 26C
Branch Code: 48E
Branch Code: K07
Branch Code: 97G
Branch Code: 96I
Branch Code: 96B
Branch Code: 96G
Branch Code: K26
Branch Code: 30P
Branch Code: H38
Branch Code: 37C
Branch Code: H11
Branch Code: 63B
Branch Code: B02
Branch Code: 72B
Branch Code: EST
Branch Code: 76J
Branch Code: C17
Branch Code: 94M
Branch Code: 92E
Branch Code: 92Q
Branch Code: 14C
Branch Code: 22B
Branch Code: 30I
Branch Code: 34H
Branch Code: N10
Branch Code: K08
Branch Code: 20B
Branch Code: 30R
Branch Code: 26E
Branch Code: 86L
Branch Code: 86M
Branch Code: D12
Branch Code: G17
Branch Code: 72M
Branch Code: 85Q
Branch Code: K09
Branch Code: 04P
Branch Code: 26D
Branch Code: 33B
Branch Code: 86F
Branch Code: 30L
Branch Code: 97P
Branch Code: 80D
Branch Code: 48B
Branch Code: 99Q
Branch Code: 99I
Branch Code: 04Z
Branch Code: 10E
Branch Code: F02
Branch Code: K10
Branch Code: F04
Branch Code: C18
Branch Code: 73I
Branch Code: 33C
Branch Code: 92H
Branch Code: 96H
Branch Code: 43F
Branch Code: R03
Branch Code: C19
Branch Code: 80E
Branch Code: 55B
Branch Code: 76P
Branch Code: 38P
Branch Code: G08
Branch Code: 15D
Branch Code: 03C
Branch Code: 38N
Branch Code: 76V
Branch Code: 92P
Branch Code: 92L
Branch Code: 43C
Branch Code: 83H
Branch Code: 72I
Branch Code: 20N
Branch Code: 84B
Branch Code: 73L
Branch Code: 50F
Branch Code: 06F
Branch Code: L05
Branch Code: 67H
Branch Code: C28
Branch Code: 20O
Branch Code: H12
Branch Code: 43B
Branch Code: P04
Branch Code: 78B
Branch Code: 94I
Branch Code: C21
Branch Code: N08
Branch Code: 15M
Branch Code: L10
Branch Code: 30O
Branch Code: H30
Branch Code: B09
Branch Code: 99N
Branch Code: B07
Branch Code: 04T
Branch Code: 68B
Branch Code: 30S
Branch Code: H40
Branch Code: H01
Branch Code: 30T
Branch Code: O08
Branch Code: O09
Branch Code: 47B
Branch Code: 29B
Branch Code: 77C
Branch Code: 15I
Branch Code: 31D
Branch Code: 20F
Branch Code: 45B
Branch Code: 85R
Branch Code: 27B
Branch Code: H13
Branch Code: N03
Branch Code: 84M
Branch Code: O03
Branch Code: H18
Branch Code: H20
Branch Code: 84N
Branch Code: K11
Branch Code: 50E
Branch Code: 40B
Branch Code: 43N
Branch Code: 91B
Branch Code: 43H
Branch Code: 43G
Branch Code: 43E
Branch Code: 47C
Branch Code: 47E
Branch Code: 84Q
Branch Code: E09
Branch Code: L04
Branch Code: H32
Branch Code: E10
Branch Code: 04D
Branch Code: H04
Branch Code: 04O
Branch Code: 14D
Branch Code: S03
Branch Code: 97E
Branch Code: 98E
Branch Code: F03
Branch Code: A07
Branch Code: H36
Branch Code: G02
Branch Code: 57P
Branch Code: 22E
Branch Code: 20D
Branch Code: 43O
Branch Code: 95L
Branch Code: H49
Branch Code: H10
Branch Code: A12
Branch Code: G04
Branch Code: 57T
Branch Code: 76N
Branch Code: K13
Branch Code: 38E
Branch Code: 72H
Branch Code: K28
Branch Code: 20E
Branch Code: 30Q
Branch Code: 67N
Branch Code: H17
Branch Code: 92F
Branch Code: 99O
Branch Code: O01
Branch Code: 34E
Branch Code: 57V
Branch Code: G26
Branch Code: 03B
Branch Code: K14
Branch Code: C22
Branch Code: O10
Branch Code: Q08
Branch Code: Q07
Branch Code: Q06
Branch Code: 04H
Branch Code: 04G
Branch Code: 04F
Branch Code: 06G
Branch Code: 06H
Branch Code: 04V
Branch Code: 01H
Branch Code: 99B
Branch Code: G06
Branch Code: 95F
Branch Code: H31
Branch Code: N12
Branch Code: 84D
Branch Code: 03F
Branch Code: 54D
Branch Code: 80B
Branch Code: 96L
Branch Code: 67C
Branch Code: 30C
Branch Code: 55C
Branch Code: 72G
Branch Code: 05D
Branch Code: 40D
Branch Code: 80I
Branch Code: 97I
Branch Code: 97B
Branch Code: 80L
Branch Code: Q02
Branch Code: 33D
Branch Code: G19
Branch Code: K24
Branch Code: 54L
Branch Code: 94L
Branch Code: 48D
Branch Code: 83B
Branch Code: 80F
Branch Code: 47M
Branch Code: 57H
Branch Code: 20S
Branch Code: 83G
Branch Code: G11
Branch Code: 91G
Branch Code: 05P
Branch Code: 45D
Branch Code: 10C
Branch Code: A06
Branch Code: 91D
Branch Code: 99L
Branch Code: 85P
Branch Code: 76O
Branch Code: N14
Branch Code: L08
Branch Code: K15
Branch Code: B06
Branch Code: L09
Branch Code: 92N
Branch Code: 20H
Branch Code: 72D
Branch Code: 78C
Branch Code: 37B
Branch Code: 99S
Branch Code: 86D
Branch Code: 85E
Branch Code: E04
Branch Code: B08
Branch Code: G28
Branch Code: 99T
Branch Code: H06
Branch Code: 95E
Branch Code: 99C
Branch Code: 57Q
Branch Code: H50
Branch Code: C23
Branch Code: 86N
Branch Code: 22C
Branch Code: 97L
Branch Code: 72N
Branch Code: 01B
Branch Code: G18
Branch Code: 34N
Branch Code: E05
Branch Code: 01G
Branch Code: E06
Branch Code: 57Z
Branch Code: 57U
Branch Code: 47G
Branch Code: 67D
Branch Code: 34Q
Branch Code: C76
Branch Code: H21
Branch Code: 54I
Branch Code: K12
Branch Code: 30M
Branch Code: Q03
Branch Code: 97D
Branch Code: F06
Branch Code: F07
Branch Code: 57R
Branch Code: 45F
Branch Code: 86Q
Branch Code: 86P
Branch Code: 38O
Branch Code: 67G
Branch Code: 78E
Branch Code: 01C
Branch Code: K29
Branch Code: 67E
Branch Code: 91F
Branch Code: 72C
Branch Code: 67P
Branch Code: 80G
Branch Code: B76
Branch Code: N11
Branch Code: 38B
Branch Code: 97N
Branch Code: 30N
Branch Code: 66B
Branch Code: 92I
Branch Code: 37D
Branch Code: 73F
Branch Code: 20P
Branch Code: 20R
Branch Code: E03
Branch Code: 77E
Branch Code: N16
Branch Code: G30
Branch Code: A11
Branch Code: 38G
Branch Code: 99R
Branch Code: K18
Branch Code: N09
Branch Code: 66H
Branch Code: 47H
Branch Code: 04N
Branch Code: 34C
Branch Code: 23F
Branch Code: K21
Branch Code: 10D
Branch Code: 50C
Branch Code: 80O
Branch Code: R05
Branch Code: 27E
Branch Code: C24
Branch Code: C32
Branch Code: F08
Branch Code: 06C
Branch Code: 05N
Branch Code: 06D
Branch Code: H28
Branch Code: 60B
Branch Code: 72O
Branch Code: 04U
Branch Code: K30
Branch Code: 04X
Branch Code: K22
Branch Code: 57N
Branch Code: H14
Branch Code: B04
Branch Code: 03L
Branch Code: 03E
Branch Code: 03D
Branch Code: 03G
Branch Code: 03O
Branch Code: 34S
Branch Code: 34D
Branch Code: 67L
Branch Code: 98B
Branch Code: 94D
Branch Code: 94C
Branch Code: 84F
Branch Code: P05
Branch Code: K23
Branch Code: 84S
Branch Code: S04
Branch Code: K31
Branch Code: 15H
Branch Code: O11
Branch Code: 57J
Branch Code: B03
Branch Code: C31
Branch Code: C25
Branch Code: E07
Branch Code: 40C
Branch Code: 57S
Branch Code: H42
Branch Code: 27D
Branch Code: 15E
Branch Code: 73H
Branch Code: 04L
Branch Code: 11C
Branch Code: 85W
Branch Code: 85S
Branch Code: 43M
Branch Code: N05
Branch Code: E08
Branch Code: 15L
Branch Code: 67M
Branch Code: A09
Branch Code: 34P
Branch Code: K32
Branch Code: K33
Branch Code: E76
Branch Code: Q05
Branch Code: R07
Branch Code: 84E
Branch Code: C30
Branch Code: F11
Branch Code: R06
Branch Code: 04B
Branch Code: 21B
Branch Code: 34L
Branch Code: 38C
Branch Code: 86I
Branch Code: 76U
Branch Code: 34B
Branch Code: 11D
Branch Code: 86C
Branch Code: H26
Branch Code: 57L
Branch Code: K27
Branch Code: B10
Branch Code: G09
Branch Code: G27
Branch Code: 20V
Branch Code: F09
Branch Code: 76C
Branch Code: 20T
Branch Code: 94G
Branch Code: 30D
Branch Code: 98F
Branch Code: 50D
Branch Code: 95G
Branch Code: C26

The SWIFT Code 'CCRTIT21' belongs to the bank Rovigobanca Credito Cooperativo Soc. Coop. and is based out of Rovolon in Italy. Above you can view this location on our world map.
If this SWIFT Code has more then 1 BRANCH CODE, Please contact this bank to ensure you are using the correct BRANCH CODE.

ADVERTISEMENT

Exclusive Offer